Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) obscurus (Mulsant, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozprzestrzenieniu geograficznym, gdyż przez wielu badaczy utożsamiany z innym, szeroko rozmieszczonym, europejskim gatunkiem Elophorus (Elophorus) flavipes Fabr. Również występowanie w Polsce wymaga dalszych uzupełniających badań zarówno muzealnych jak i terenowych. Występuje w wodach stojących, zwłaszcza o kwaśnym odczynie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1880, Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Hildt 1907); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Kolbe W. 1897); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Borek Pałęcki (Kotula 1873); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Pax 1921); Sudety Wschodnie (Letzner 1885, Letzner 1871); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1963b); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1866, Kuwert 1886b, Kuwert 1890c, Schilsky 1909); «Śląsk» (Gerhardt 1891e); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)