Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) redtenbacheri (Kuwert, 1885)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek znany ze środkowej Europy, prawdopodobnie szerzej rozprzestrzeniony, gdyż często mylony z Elophorus (Elophorus) pumilio (Er.). Warunki ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1935b); Dolny Śląsk (Kuwert 1890c, Kolbe W. 1897, Kolbe W. 1919, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Drescher 1928); Sudety Zachodnie: okolice Jeleniej Góry, Karkonosze (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: okolice Kłodzka (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912)