Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Georissus substriatus Heer, 1841
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do południowej części środkowej Europy. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne oraz brak okazów dowodowych w zbiorach, wzmianki o występowaniu w Polsce należy uznać za niewiarygodne. O zasiedleniu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wątpi A. Horion (1955). Wzmianki o występowaniu tego gatunku na Śląsku należy odnieść do stanowisk leżących na Morawach. Wiadomość, opublikowana przez L. Hildta jakoby M. Nowicki (1873) podał omawiany gatunek z Karpat, jest błędna, gdyż autor ten w swej pracy wykazał ogólnikowo jedynie Georyssus pygmaeus Fabr. (= G. crenulatus ROSSI) tylko z byłej Galicji Zachodniej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Schilsky 1888, Reitter 1911, Jakobson 1913, Szulczewski 1922); «Śląsk»: — bez miejscowości (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty»: — Obchodzica [sic!] (Hildt 1914)