Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cercyon (Ercycon) littoralis (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Słonawiskowy gatunek, szeroko rozprzestrzeniony na pobrzeżach Bałtyku, Morza Północnego, Atlantyku i Morza Śródziemnego, gdzie sięga do Francji i Włoch, notowany również ze wschodnich pobrzeży Ameryki Północnej oraz z nielicznych, śródlądowych słonawisk w Austrii, Rumunii i europejskiej części ZSRR. W Polsce dość często wykazywany z Pobrzeża Bałtyku, ale od kilkudziesięciu lat nie notowany. Z uwagi na wymagania środowiskowe inne stanowiska, nie wykazujące widocznego zasolenia, winny być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje w szlamie i wilgotnym piasku na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Redtenbacher L. 1858, Seidlitz 1872, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Hildt 1914, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Knisch 1924, Bartoszyński 1937, Horion 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907, Hildt 1914, Łomnicki M.A. 1913); Roztocze: Panasówka pow. Biłgoraj (Tenenbaum 1913); Polska (Pax 1917, Pax 1918b); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857)