Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crenitis punctatostriata (Letzner, 1841d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do górskich obszarów w środkowej Europie. Występuje głównie na terenach torfowiskowych w porośniętych mchami kałużach i wolno płynących potoczkach i ich rozlewiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Roger 1856); Sudety Zachodnie (Letzner 1849f, Letzner 1871, Letzner 1885, Bach 1851, Pfeil 1866, Koltze 1873, Schilsky 1893b, Scholz R. 1902, Gerhardt 1910, Harnisch 1925, Skwarra 1929, Pax 1937); Sudety Wschodnie (Letzner 1849f, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Bach 1851, Koltze 1873, Reitter 1873, Skwarra 1929, Pax 1937); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Reitter 1909, Letzner 1871, Letzner 1885); Tatry (Zaitzev 1908b, Łomnicki M.A. 1913, Knisch 1924); «Śląsk» (Letzner 1841d, Gutfleisch 1859, Seidlitz 1888, Kuwert 1890b, Zaitzev 1908b, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Wanka 1927, Horion 1951); «Sudety» (Knisch 1924, Horion 1949); «Beskidy» (Horion 1949)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Hydrobius punctato-striatus Letzn. i Anacaena striato-punctata Seidl.; «Karpaty»