Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, notowany również z Anglii, Belgii i Holandii; wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany, zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. Większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia; wydaje się, że w pewnych okolicach wyginął, a obecnie w związku z nowoczesną gospodarką leśną grozi mu całkowita zagłada. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości i jest znany dotychczas tylko z dwu krain zachodnich. Żyje w starych dębach jako drapieżca w chodnikach larw rozwiertka większego — Xyleborus monographus (Fabb.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat Wierzchlas koło Torunia (Błażejewski 1956); Dolny Śląsk: Pątnów Legnicki koło Legnicy (Gerhardt 1892, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Horion 1961), Oława (Pietsch 1902, Gerhardt 1903, Kolbe W. 1931, Horion 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915, Heinze 1943); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Hinke 1919, Horion 1951, Dajoz 1977)