Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Rozsiedlenie tego gatunku jest poznane niedostatecznie, gdyż jego rozróżnienie od pokrewnego O. cylindricus (Panz.) jest bardzo trudne. Omawiany gatunek dotychczas był notowany z Anglii, południowej Szwecji, Francji, Korsyki, Sycylii, północnych i środkowych Włoch oraz na podstawie znalezisk jedynie w XIX wieku z Hesji, Badenii, Frankonii i Brandenburgii, ale według A. Horiona (1961) obecne zasiedlenie tych krain jest bardzo wątpliwe. W Polsce znany z jednego tylko stanowiska na podstawie 6 okazów znalezionych w 1916 i 1931 roku (Horion 1961). Znajdowany zazwyczaj w starych dębach i kasztanach, niekiedy w towarzystwie mrówek Lasius fuliginosus (Latr.) oraz w chodnikach korników: drzewożerka — Dryocoetes villosus (Fabr.) i rozwiertka większego — Xyleborus monographus (Fabr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin-Drzetowo (Horion 1961)