Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Bothrideres contractus (Fabricius, 1792b)
Opis w KFP:
[tom 13]
Gatunek eurosyberyjski, rozprzestrzeniony w Europie od południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelskiej ASRR przez całą środkową część kontynentu aż do Francji, północnej części Włoch i Jugosławii oraz: Grecji, ponadto notowany z Syrii. W Europie środkowej uważany za relikt lasów pierwotnych, wszędzie rzadko, przeważnie pojedynczo znajdowany, w niektórych krajach nie notowano znalezisk w bieżącym wieku. W Polsce jest chrząszczem rzadko i sporadycznie spotykanym, znanym z nielicznych stanowisk w pięciu krainach. Spotyka się go w starych drzewach liściastych, zwłaszcza dębach, bukach, wierzbach i topolach, na szwedzkiej wyspie Sandön również w trocinach pod korą zmurszałej sosny. Rozwój odbywa się w chodnikach larw chrząszczy podkorowych i drewnożernych, zwłaszcza kózek (Cerambycidae), kołatków (Anobiidae), kapturnikowatych (Bostrychidae) i korników (Scolytidae). Larwa, jako pasożyt zewnętrzny na larwach chrząszczy, na skutek sposobu życia ma odmiennie wykształcone żuwaczki niż inni przedstawiciele omawianej rodziny. Przepoczwarczenie następuje w kokonie o dwu powłokach utkanych przez larwę. Młoda generacja ukazuje się w maju lub czerwcu. Cykl rozwojowy trwa prawdopodobnie dwa lata, gdyż znajdowano larwy dojrzałe oraz imagines wczesną wiosną po przezimowaniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1961); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1961); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871), Trzebnica (Letzner 1888); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dajoz 1977); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Kuhnt 1912, Horion 1951, Dajoz 1977); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1961)