Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany też z Danii, południowej Szwecji oraz z Ameryki Północnej. Jest reliktem lasów pierwotnych z ciepłego okresu postglacjalnego. W Europie środkowej występuje na izolowanych stanowiskach; w ubiegłym wieku bywał częściej spotykany, w wielu okolicach zupełnie wyginął w związku z silną trzebieżą starych lasów oraz nowoczesną gospodarką leśną. W Polsce jest znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Rozwój odbywa w czerwono-brunatnym, wilgotnym, miękkim drewnie leżących na ziemi pni, kłód oraz pniaków drzew iglastych i liściastych. Larwa żeruje w płaskich chodnikach wyrobionych poziomo wzdłuż rocznych przyrostów drewna. Przepoczwarczenie następuje w lipcu, a imagines ukazują się w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Bach M. 1849. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. I. Band, 1 Lieferung. Coblenz, 6 nlb. + 336 str. – F.

Erichson W. F. 1845. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Coleoptera, 3, 1, 1. Berlin, str. 1-320. – F, S: 4, 5, 12, 13.

Fabricius J. Ch. 1801. Systema Eleutheratorum secundum ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. I-II. Kiliae, I: XXIV + 506 str., II: 687 str. – F, S: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1960. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VII: Clavicornia 1. Teil (Sphaeritidae bis Phalacridae). Überlingen-Bodensee, VIII + 346 str. – F.

Kolbe W. 1924. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Jh. Ver. Schles. Ins. k. Breslau, Breslau, 14, str. 40-55. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Lentz [F. L.]. 1856. Kugelannsche Räthsel für Entomologen. N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 9, str. 49-62. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1888. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 13, str. 181-236. – F.

Lüllwitz A. 1916. Verzeichnis der im Regierungsbezirk Köslin aufgefundenen Käfer. Stett. Ent. Ztg., Stettin, 76, str. 205-264. [Wydane też jako odbitka w 1915 r. z odrębną paginacją: 60 str.]. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków, 87 str. – F. pdf icon

Nowicki M. 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. I. Coleoptera. Chrabąszcze. Cracoviae, 1865, str. 7–47. – F. pdf icon

Nowotny [H.]. 1922b. Prostomis mandibularis. Ent. Bl., Berlin, 18, str. 191. – F.

Nowotny [H.]. 1923g. [Einige Käfer aus Emanuelssegen]. Ent. Bl., Berlin, 19, str. 190. – F.

Nowotny [H.]. 1924m. Prostomis mandibularis Fbr. Ent. Bl., Berlin, 20, str. 190. – F.

Polentz G. 1937. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 18, 2, str. 6–15. – F.

Reitter E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2, str. III–VIII, 1–195. – F. pdf icon

Seidlitz G. 1889. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. III. und IV. Lieferung. Königsberg, str. XLI–XLVIII, 49–128 [Gattungen], 241–544. – F, S: 8.

Ślipiński S. 1982. Zgniotkowate – Cucujidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX; 56. Warszawa, 35 str., 47 rys. – F.