Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany też z Danii, południowej Szwecji oraz z Ameryki Północnej. Jest reliktem lasów pierwotnych z ciepłego okresu postglacjalnego. W Europie środkowej występuje na izolowanych stanowiskach; w ubiegłym wieku bywał częściej spotykany, w wielu okolicach zupełnie wyginął w związku z silną trzebieżą starych lasów oraz nowoczesną gospodarką leśną. W Polsce jest znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Rozwój odbywa w czerwono-brunatnym, wilgotnym, miękkim drewnie leżących na ziemi pni, kłód oraz pniaków drzew iglastych i liściastych. Larwa żeruje w płaskich chodnikach wyrobionych poziomo wzdłuż rocznych przyrostów drewna. Przepoczwarczenie następuje w lipcu, a imagines ukazują się w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Puszcza Białowieska: Białowieża (Ślipiński 1982); Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Nowotny 1922b, Nowotny 1923g, Nowotny 1924m, Kolbe W. 1924, Horion 1960), Zawadzkie (Polentz 1937, Horion 1960); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Pomorze» (Fabricius 1801, Erichson 1845, Bach 1849, Horion 1951, Horion 1960); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1960); «Karpaty» (Nowicki M. 1865)

Uwagi:
«Pomorze»: terra typica! dla Trogosita mandibularis Fabr.