Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany też z Danii, południowej Szwecji oraz z Ameryki Północnej. Jest reliktem lasów pierwotnych z ciepłego okresu postglacjalnego. W Europie środkowej występuje na izolowanych stanowiskach; w ubiegłym wieku bywał częściej spotykany, w wielu okolicach zupełnie wyginął w związku z silną trzebieżą starych lasów oraz nowoczesną gospodarką leśną. W Polsce jest znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Rozwój odbywa w czerwono-brunatnym, wilgotnym, miękkim drewnie leżących na ziemi pni, kłód oraz pniaków drzew iglastych i liściastych. Larwa żeruje w płaskich chodnikach wyrobionych poziomo wzdłuż rocznych przyrostów drewna. Przepoczwarczenie następuje w lipcu, a imagines ukazują się w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gruszeczka koło Milicza Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Puszcza Białowieska Białowieża Ślipiński 1982
KFP 13 Górny Śląsk Murcki koło Katowic Nowotny 1922b, Nowotny 1923g, Nowotny 1924m, Kolbe W. 1924, Horion 1960
KFP 13 Górny Śląsk Zawadzkie Polentz 1937, Horion 1960
KFP 13 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Beskid Wschodni Nowicki M. 1864
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960
KFP 13 «Pomorze» Fabricius 1801, Erichson 1845, Bach 1849, Horion 1951, Horion 1960
KFP 13 «Prusy» Lentz 1856, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 13 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 13 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1960
KFP 13 «Karpaty» Nowicki M. 1865

Uwagi:
«Pomorze»: terra typica! dla Trogosita mandibularis Fabr.