Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Berosus (Berosus) affinis Brullé, 1835
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek o ograniczonym zasięgu geograficznym do zachodniej i południowej Europy. Dane Fejfera niewiarygodne wobec braku okazów dowodowych w jego zbiorze, a poza tym w Polsce nie stwierdzony. Według A. Horiona (1949) ani w byłych Prusach Zachodnich ani w sąsiadujących z nami krajach omawiany gatunek nie występuje.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Aleksandrów pow. Biłgoraj (Fejfer F. 1924)