Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donacia bicolora Zschach, 1788
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony w niemal całej Europie z wyjątkiem skrajnych obszarów południowych; notowany również z Azji Środkowej i Syberii Zachodniej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla pobrzeża wód. Rozwój odbywa w jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds. Postacie dojrzałe spotyka się od maja do października na różnych roślinach nadwodnych, jak manny — Glyceria R. Br., strzałki — Sagittaria L., jeżogłówki — Sparganium L. i turzyce — Carex L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Lüllwitz 1914); Pojezierze Mazurskie: Wigry (Kulwieć 1902); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Stypa-Mirek 1963, Schumann 1906), Zielonka koło Poznania (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Warchałowski 1975, Drescher 1928, Stammer 1935), Wrocław-Wojnów (Borowiec L.*); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846), Rudy, Kuźnia Raciborska (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Raków i Dąbie koło Częstochowy (Lgocki 1908), Kraków (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Witowice koło Puław (Jakobson 1915b); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870), Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Lubaczów (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: Wałbrzych (Borowiec L.*); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d), Krosno (Borowiec L.*); Polska (Warchałowski 1971, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1985); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1883b, Helm 1901b); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Schilling 1847b, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1847b); «nad Odrą» (Goecke 1933)