Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donacia thalassina Germar, 1811b
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozprzestrzeniony w znacznej części Palearktyki, w Europie docierający na północ do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, a na południe do Pirenejów i północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje na pobrzeżach wód i rowów; żeruje głównie na ponikle błotnym — Heleocharis palustris (L.) R. et Sch., ponadto jako rośliny żywicielskie były podawane również gatunki z rodzajów oczeret — Schoenoplectus (Rchb.) Palla i manna — Glyceria R. Br. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu na wielu gatunkach roślin nadwodnych, na torfowiskach i rozlewiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Lentz 1857), Koszalin (Lüllwitz 1916), Jarosławiec (Borowiec L.*); Pojezierze Pomorskie: Bobolice (Kniephof 1913); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Schumann 1906, Ciszkiewicz 1930, Krzemiński 1966, Skwarra 1929), Ruda Milicka, Wilcze (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Drescher 1928, Gerhardt 1891c, Letzner 1871); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kelch 1846, Zebe G. 1853); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Raków (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Lublinek koło Łodzi (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Hurko koło Przemyśla (Trella 1936); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: Łuczyce koło Przemyśla (Borowiec L.*); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Borowiec 1984c); Polska (Warchałowski 1985, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1971); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Prusy Zachodnie» (Helm 1883b, Helm 1901b); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1891c, Letzner 1871)