Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donacia vulgaris Zschach, 1788
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, rozprzestrzeniony od zachodnich wybrzeży Europy aż po Japonię; w Europie na południe docierający do Pirenejów, Włoch, Serbii i Bułgarii, a na północ do koła podbiegunowego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, ale nie jest jeszcze notowany z wielu krain. Zasiedla pobrzeża wód stojących i wolno płynących. Jako rośliny żywicielskie podawano pałkę wąskolistną — Typha angustifolia L., pałkę szerokolistną — T. latifolia L., tatarak zwyczajny — Acorus calamus L., sitowie — Scirpus L., jeżogłówki — Sparganium L. oraz różne gatunki turzyc — Carex L. Chrząszcze poławiano głównie w maju i czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pawłowski J. 1966, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Lentz 1857, Lentz 1879, Helm 1901); Pojezierze Pomorskie: Kolbudy koło Pruszcza Gdańskiego (Grentzenberg 1896); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), Wigry (Kulwieć 1902); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Myrdzik 1933, Krzemiński 1966, Schumann 1906, Szulczewski 1922), Ruda Milicka (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1884); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Stammer 1935, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Drescher 1928, Polentz 1942, Polentz 1949); Wzgórza Trzebnickie: Wisznia Mała (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Reitter 1870, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Żeromin koło Tuszyna, Rogów (Borowiec L.*); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Warchałowski 1985, Warchałowski 1971, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Prusy Zachodnie» (Helm 1883b, Helm 1901b); «Śląsk» (Schilling 1847b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1847b)