Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donacia vulgaris Zschach, 1788
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, rozprzestrzeniony od zachodnich wybrzeży Europy aż po Japonię; w Europie na południe docierający do Pirenejów, Włoch, Serbii i Bułgarii, a na północ do koła podbiegunowego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, ale nie jest jeszcze notowany z wielu krain. Zasiedla pobrzeża wód stojących i wolno płynących. Jako rośliny żywicielskie podawano pałkę wąskolistną — Typha angustifolia L., pałkę szerokolistną — T. latifolia L., tatarak zwyczajny — Acorus calamus L., sitowie — Scirpus L., jeżogłówki — Sparganium L. oraz różne gatunki turzyc — Carex L. Chrząszcze poławiano głównie w maju i czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 16 Pobrzeże Bałtyku Pawłowski J. 1966, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Lentz 1857, Lentz 1879, Helm 1901
KFP 16 Pojezierze Pomorskie Kolbudy koło Pruszcza Gdańskiego Grentzenberg 1896
KFP 16 Pojezierze Mazurskie Ełk Lentz 1879
KFP 16 Pojezierze Mazurskie Wigry Kulwieć 1902
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Myrdzik 1933, Krzemiński 1966, Schumann 1906, Szulczewski 1922
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Ruda Milicka Borowiec L.*
KFP 16 Nizina Mazowiecka Warszawa-Gocławek Osterloff 1884
KFP 16 Puszcza Białowieska Białowieża Borowiec L.*
KFP 16 Dolny Śląsk Stammer 1935, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Drescher 1928, Polentz 1942, Polentz 1949
KFP 16 Wzgórza Trzebnickie Wisznia Mała Borowiec L.*
KFP 16 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Reitter 1870, Roger 1856
KFP 16 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 16 Wyżyna Małopolska Żeromin koło Tuszyna, Rogów Borowiec L.*
KFP 16 Roztocze Obrocz woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 16 Beskid Zachodni Wachtl 1870
KFP 16 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930d
KFP 16 Polska Warchałowski 1985, Warchałowski 1971, Łomnicki M.A. 1913
KFP 16 «Prusy» Zebe G. 1853
KFP 16 «Prusy Zachodnie» Helm 1883b, Helm 1901b
KFP 16 «Śląsk» Schilling 1847b, Kuhnt 1912
KFP 16 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 16 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 16 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1847b