Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Macroplea appendiculata (Panzer, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej części Palearktyki od zachodnich wybrzeży Europy po Syberię Zachodnią. W Polsce poławiany bardzo rzadko, znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach, od przeszło 40 lat nie znajdowany. Występuje na brzegach wód stojących i wolno płynących, gdzie żeruje pod wodą na liściach roślin. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje: wywłócznik kłosowy — Myriophyllum spicatum L., i rdestnice: pływającą — Potamogeton natans L., nawodną — P. fluitans Roth, grzebieniastą — P. pectinatus L., połyskującą — P. lucens L. i przeszytą — P. perfoliatus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Backhoff 1928, Hiller 1929, Kleine 1940); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Rendschmidt 1846, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Bytom (Nowotny 1922g, Kolbe W. 1927); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Polska (Warchałowski 1971, Warchałowski 1985); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)