Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Plateumaris (Plateumaris) affinis (Kuntze, 1818b)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i wschodniej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelskiej ASRR, a na wschód do Syberii Zachodniej. W Polsce rzadko wykazywany, przeważnie z pojedynczych miejscowości w różnych częściach kraju. Występuje na pobrzeżach wód i na podmokłych łąkach. Żeruje na różnych gatunkach turzyc — Carex L. Chrząszcze pojawiają się w kwietniu i występują do czerwca. W okolicach Bydgoszczy (Krzemiński 1966) postacie dojrzałe spotykano na mannie mielec — Glyceria aquatica (L.) Wahlb., turzycy lisiej — Carex vulpina L. i turzycy pospolitej — C. fusca Bell. et All.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1887); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stypa-Mirek 1963, Krzemiński 1966, Szulczewski 1922), Zielonka koło Poznania, Bolechowo (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884, Tenenbaum 1923), Kampinoski Park Narodowy (Borowiec L.*); Podlasie: Szostaki (Borowiec L.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1927, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Polentz 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Krzeszowice (Łomnicki M.A. 1866); Wyżyna Małopolska: Grzegorzowice, Sulejów, Wągry koło Koluszek, Lublinek koło Łodzi (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870); Beskid Wschodni: Krosno (Borowiec 1984c); Polska (Warchałowski 1971, Warchałowski 1985, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1888); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1883b, Helm 1901b); «Śląsk» (Letzner 1871, Weise J. 1881, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)