Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Plateumaris (Plateumaris) affinis (Kuntze, 1818b)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i wschodniej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelskiej ASRR, a na wschód do Syberii Zachodniej. W Polsce rzadko wykazywany, przeważnie z pojedynczych miejscowości w różnych częściach kraju. Występuje na pobrzeżach wód i na podmokłych łąkach. Żeruje na różnych gatunkach turzyc — Carex L. Chrząszcze pojawiają się w kwietniu i występują do czerwca. W okolicach Bydgoszczy (Krzemiński 1966) postacie dojrzałe spotykano na mannie mielec — Glyceria aquatica (L.) Wahlb., turzycy lisiej — Carex vulpina L. i turzycy pospolitej — C. fusca Bell. et All.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 16 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916
KFP 16 Pojezierze Pomorskie Brischke 1887
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Stypa-Mirek 1963, Krzemiński 1966, Szulczewski 1922
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Zielonka koło Poznania, Bolechowo Borowiec L.*
KFP 16 Nizina Mazowiecka Osterloff 1884, Tenenbaum 1923
KFP 16 Nizina Mazowiecka Kampinoski Park Narodowy Borowiec L.*
KFP 16 Podlasie Szostaki Borowiec L.*
KFP 16 Puszcza Białowieska Białowieża Borowiec L.*
KFP 16 Dolny Śląsk Kolbe W. 1927, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c
KFP 16 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Polentz 1935
KFP 16 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków, Krzeszowice Łomnicki M.A. 1866
KFP 16 Wyżyna Małopolska Grzegorzowice, Sulejów, Wągry koło Koluszek, Lublinek koło Łodzi Borowiec L.*
KFP 16 Wyżyna Lubelska Puławy Jakobson 1915b
KFP 16 Roztocze Tenenbaum 1918
KFP 16 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1870
KFP 16 Beskid Wschodni Krosno Borowiec 1984c
KFP 16 Polska Warchałowski 1971, Warchałowski 1985, Łomnicki M.A. 1913
KFP 16 «Pomorze» Schilsky 1888
KFP 16 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 16 «Prusy Zachodnie» Helm 1883b, Helm 1901b
KFP 16 «Śląsk» Letzner 1871, Weise J. 1881, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912
KFP 16 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 16 «Galicja» Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1884
KFP 16 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873