Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Plateumaris (Plateumaris) bracata (Scopoli, 1772)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do południowych prowincji Fennoskandii, a na południe do północnych Włoch, Krainy i Siedmiogrodu; notowany ponadto z Nowej Kastylii, Kaukazu, północnego Kazachstanu i Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. W ostatnim pięćdziesięcioleciu stwierdzony licznie w okolicach Wrocławia. Występuje na pobrzeżach wód i moczarach. Rozwój larwalny odbywa na korzeniach trzciny pospolitej — Phragmites communis Trin. i różnych gatunkach turzyc — Carex L. Postacie dojrzale spotykano w maju i czerwcu na liściach wymienionych roślin oraz na kwiatostanach kłóci wiechowatej — Cladium mariscus (L.) Pohl.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lüllwitz 1916, Helm 1880, Brischke 1889, Dreyfeldt 1933, Siebold 1847); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1906, Myrdzik 1933, Letzner 1871); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Drescher 1928, Scholz R. 1931b), Kotowice koło Wrocławia (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Roger 1856, Kelch 1846, Zebe G. 1853, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Lgocki 1908, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1925b); Roztocze: Górecko Kościelne woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936, Trella 1930d); Polska (Warchałowski 1971, Warchałowski 1985, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Gmelin 1790, Herbst 1784); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Prusy Zachodnie» (Helm 1901b, Helm 1883b); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Schilling 1847b); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1847b)

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Donacia palustris Herbst