Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plateumaris (Euplateumaris) sericea (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek palearktyczny, występujący od zachodnich wybrzeży Europy po Sachalin, Kuryle i Japonię; w Europie sięga poza koło podbiegunowe. Spotykany na torfowiskach, bagnach, pobrzeżach wód i łąkach podmokłych. Chrząszcze najliczniej poławiano od maja do lipca. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne rośliny bagienne i błotne, jak kosaciec żółty — Iris pseudoacorus L., sitowie leśne — Scirpus silvaticus L., sit członowany — Juncus articulatus L. oraz gatunki z rodzajów turzyca — Carex L., jeżogłówka — Sparganium L. i żabieniec — Alisma L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Siebold 1847, Lentz 1857), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Różnowo woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1906, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stypa-Mirek 1963, Bogucka-Kaster 1971); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1884, Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk (Letzner 1877e, Drescher 1928, Stammer 1935, Polentz 1939b, Warchałowski 1975), Wrocław, Kotowice (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Varendorff 1917b), Żądlowice koło Inowłodza (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Trella 1936, Jabłoński 1869, Viertl 1872); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1900); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Topieliska koło Śnieżnika Kłodzkiego (Pax 1937); Beskid Zachodni (Stefek 1939, Wachtl 1870, Anonim 1867b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d, Trella 1936); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Warchałowski 1971, Warchałowski 1985, Łomnicki M.A. 1913, Kulwieć 1907); «Prusy» (Heyden 1883, Siebold 1847, Zebe G. 1853); «Prusy Zachodnie» (Helm 1901b, Helm 1883b); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Weigel 1806, Polentz 1937, Schilling 1847b); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1847b)

Uwagi:
W Polsce występuje w całym kraju.