Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowo-wschodniej Europie, na północ docierający do południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód do Syberii Zachodniej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju, co należy tłumaczyć rzadkością połowów owadów dojrzałych pojawiających się w krótkim, kilkudniowym okresie. Chrząszcze spotyka się głównie na biało kwitnących krzewach i drzewach, jak jarzębina, kalina, tarnina, ligustr, drzewa owocowe, rzadziej na kwiatach roślin baldaszkowatych oraz wiązówkach — Filipendula Mill. i tawułach — Spiraea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Kletke 1886, Gerhardt 1891c, Scholz R. 1931b, Warchałowski 1975), Wrocław-Wojnów, Oława, Wzgórza Krzyżowe (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Borowiec L.*); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: koło Mieroszowa woj. Wałbrzych (Fein 1884e); Sudety Wschodnie: Bystrzyca Kłodzka (Borowiec L.*); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Wachtl 1870, Reitter 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady: kilkanaście miejscowości (Borowiec 1984c); Pieniny: Krościenko (Tenenbaum 1931), Sokolica, Sromowce (Borowiec L.*); Polska (Warchałowski 1985, Warchałowski 1971, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Rottenberg 1868b, Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)