Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Orsodacne lineola (Panzer, 1794b)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową część Europy (z wyjątkiem Półwyspu Pirenejskiego) i Azję Mniejszą. Według A. Warchałowskiego (1985) północna granica rozsiedlenia przebiega przez Anglię, Belgię, północne przedgórza Gór Łupkowych i Hercyńskich, Sudety, okolice Krakowa i południową Lubelszczyznę, a dalej ku wschodowi prawdopodobnie wzdłuż północnej części Płyty Podolskiej. W Polsce należy do wielkich rzadkości. Według danych z piśmiennictwa znany tylko z jednego okazu znalezionego w «Zamojskiem» przez F. Fejfera (Węgrzecki 1963). Prawdopodobnie na podstawie tego znaleziska wykazany z Wyżyny Lubelskiej (Szymczakowski 1965) i południowej Lubelszczyzny (Warchałowski 1985). Bez bliższych danych wykazany ze Śląska przed przeszło stu laty, ale później wiadomość ta nie była potwierdzana i J. Gerhardt (1910) nie zaliczył omawianego gatunku do chrząszczy śląskich. Dane o występowaniu w Galicji opierały się na licznych znaleziskach na Podolu. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Sudetach i w okolicach Krakowa (Warchałowski 1985) wymaga udokumentowanych danych, bez których nie jest możliwe dokładne określenie krainy zoogeograficznęj przyjętej w «Katalogu». Wzmianka, że O. lineola (Panzer) w północnych dzielnicach jest rzadszy, a w południowych pospolity, nie ma uzasadnienia. Chrząszcze spotyka się na biało kwitnących drzewach i krzewach; na Słowacji łowiony na kwiatach wierzby szarej — Salix cinerea L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1965); Roztocze: Zamojskie (Węgrzecki 1963); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1971, Warchałowski 1985); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870); «Sudety» (Warchałowski 1985); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «okolice Krakowa» (Warchałowski 1985); «południowa lubelszczyzna» (Warchałowski 1985)