Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem znaczną część Palearktyki od Anglii i atlantyckich wybrzeży Maroka aż po Azję północno-wschodnią. W Polsce mimo powszechności występowania tego szkodnika na uprawnych liliach ozdobnych, w piśmiennictwie notowany z nielicznych stanowisk w 10 tylko krainach. Roślinami żywicielskimi są uprawna lilia biała — Lilium candidum L., dziko rosnąca, a niekiedy uprawna lilia złotogłów — L. martagon L., konwalia majowa — Convallaria maialis L., uprawne gatunki szachownic — Fritillaria L. oraz rosnąca w lasach liściastych i zaroślach kokoryczka wielokwiatowa — Polygonatum multiflorum (L.) All. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju. W zależności od warunków atmosferycznych i środowiska samica składa jaja od maja do lipca, pojedynczo lub grupkami po 2-10 jaj. Rozwój embrionalny trwa 6-12 dni. Larwa żeruje na liściach, pokryta czarną otoczką śluzowo-kałową. Larwa dorosła opuszcza roślinę, zagrzebuje się w glebę, gdzie sporządza komorę poczwarkową. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni. Chrząszcze opuszczają komory późnym latem, przezimowują w ściółce, a dopiero wiosna uzyskują dojrzałość płciową.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Gdańsk-Oliwa (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Kagan i in. 1963b, Szulczewski 1922, Schumann 1906), Poznań, Świebodzin, Koło (Borowiec L.*); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Scholz R. 1927d), Wrocław (Borowiec L.*); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Roger 1856, Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Jabłoński 1869); Wyżyna Małopolska: rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze: Zielone woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Borowiec L.*); Beskid Zachodni: Stary Żywiec (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Warchałowski 1971, Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Warchałowski 1985); «Pomorze» (Suffrian 1841); «Prusy» (Lentz 1879, Lentz 1857, Lentz 1853, Siebold 1847); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1884, Nowicki M. 1867); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)