Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek palearktyczny, rozsiedlony od Wysp Brytyjskich po Półwysep Koreański. Wyróżnia się dwa podgatunku z których C. duodecimpunctata hypopsila Jacobson zasiedla wyłącznie Azje Środkową. W Polsce występuje w całym kraju, ale z niektórych krain nie był jeszcze wykazywany. Żeruje na uprawnym i zdziczałym szparagu lekarskim — Asparagus officinalis L. Zaliczany jest do szkodników upraw tej rośliny. Bionomia poznana fragmentarycznie mimo licznych prac poświęconych temu chrząszczowi. Dotychczasowy stan badań nad tym gatunkiem przedstawił A. Warchałowski (1985).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Suffrian 1841), Bielinek nad Odrą (Engel 1932, Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Kéler 1927, Grabowski i Leszczenko 1928, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935e, Krzemiński 1966, Kagan i in. 1963b, Stypa-Mirek 1963, Bogucka-Kaster 1971, Schumann 1904, Schumann 1906, Schmidt H. 1908); Nizina Mazowiecka (Ruszkowski J.W. 1933, Osterloff 1884, Trzebiński 1916, Ruszkowski J.W. 1935e, Ruszkowski J.W. 1937), Warszawa-Paluch (Borowiec L.*); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Scholz R. 1927d), Wrocław-Biskupin (Borowiec L.*); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846, Roger 1856), Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Ruszkowski J.W. 1935e, Jabłoński 1869, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Ruszkowski J.W. 1937, Kulczyński W. 1873, Ruszkowski J.W. 1935e), Subina koło Żelechlinka, Budziszewice koło Koluszek, Pińczów (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: Grzegorzowice koło Waśniowa (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Ruszkowski J.W. 1935e, Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Jakobson 1915b, Tarnani 1903); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Ruszkowski J.W. 1937, Schaitter 1870, Jachno 1880); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: Przemyśl (Trella 1939); Polska (Warchałowski 1985, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Warchałowski 1971); «Pomorze» (Suffrian 1841); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Lentz 1857, Siebold 1847); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871); «Karpaty» (Weise J. 1881, Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)