Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetophagus (Mycetophagus) ater (Reitter, 1879)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek występujący na Syberii, docierający na wschód do Kraju Nadmorskiego, a na zachód przez wschodnią część Europy sięgający izolowanymi stanowiskami po wschodnią Francję, Sławonię i Dalmację. W Polsce należy do wielkich rzadkości — wykazano go tylko z okolic Przemyśla na podstawie znalezisk sprzed przeszło 60 lat. Wymagania środowiskowe nie są znane, ale należy przypuszczać, że jak inne gatunki omawianego rodzaju, również M. (M.) ater związany jest z grzybami porastającymi martwe drewno.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Brylińce pod Przemyślem (Trella 1923c), góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1923c, Trella 1938), okolice Przemyśla (Borowiec i Tarnawski 1983); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)