Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, na wschód przez Podole, Kazachstan i północne Chiny docierający do Korei i Japonii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany w środowiskach o charakterze kserotermicznym, znany głównie z południowej części kraju oraz izolowanych stanowisk na Pojezierzu Pomorskim. Jednorazowe wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu omawianego chrząszcza w Gdańsku, Olsztynie i Słubicach wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia; żerują na szparagu lekarskim — Asparagus officinalis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie (Schmidt C.O.F.G. 1839, Zumpt 1931, Lentz 1857, Lentz 1879, Szymczakowski 1965, Siebold 1847), Bielinek (Borowiec L.*); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Suffrian 1841); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Weise J. 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1985, Suffrian 1841); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Warchałowski 1985); Wyżyna Małopolska: Chotel Czerwony (Błeszyński i Szymczakowski 1954, Warchałowski 1985, Borowiec 1984e, Szymczakowski 1960); Wyżyna Lubelska (Borowiec 1984e); Polska (Warchałowski 1971, Łomnicki M.A. 1913); Polska południowo-wschodnia (Kuntze R. 1936); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951, Zebe G. 1853); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951)