Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, na wschód przez Podole, Kazachstan i północne Chiny docierający do Korei i Japonii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany w środowiskach o charakterze kserotermicznym, znany głównie z południowej części kraju oraz izolowanych stanowisk na Pojezierzu Pomorskim. Jednorazowe wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu omawianego chrząszcza w Gdańsku, Olsztynie i Słubicach wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia; żerują na szparagu lekarskim — Asparagus officinalis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 16 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 16 Pojezierze Pomorskie Schmidt C.O.F.G. 1839, Zumpt 1931, Lentz 1857, Lentz 1879, Szymczakowski 1965, Siebold 1847
KFP 16 Pojezierze Pomorskie Bielinek Borowiec L.*
KFP 16 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Lentz 1879
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Słubice Suffrian 1841
KFP 16 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Weise J. 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1985, Suffrian 1841
KFP 16 Górny Śląsk okolice Raciborza Warchałowski 1985
KFP 16 Wyżyna Małopolska Chotel Czerwony Błeszyński i Szymczakowski 1954, Warchałowski 1985, Borowiec 1984e, Szymczakowski 1960
KFP 16 Wyżyna Lubelska Borowiec 1984e
KFP 16 Polska Warchałowski 1971, Łomnicki M.A. 1913
KFP 16 Polska południowo-wschodnia Kuntze R. 1936
KFP 16 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951, Zebe G. 1853
KFP 16 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 16 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951