Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Labidostomis cyanicornis (Germar, 1822)
Opis w KFP:
[tom 16]
Obszar zwartego rozsiedlenia tego gatunku obejmuje południową część Europy, na północ sięgając do Austrii, Moraw i Słowacji i prawdopodobnie do południowej Polski. Z naszego kraju notowany z czterech krain, ale ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Nizinie Mazowieckiej wydaje się być niewiarygodna. Wzmianka o występowaniu na Śląsku Górnym oparta jest zapewne na jedynym stanowisku — Kup woj. Opole. Miejscowość ta obecnie jest zaliczana do Śląska Dolnego; z tego stanowiska wykazany na podstawie jednego okazu przed 140 laty i na tej jedynie podstawie przez licznych autorów notowany z tej miejscowości lub zaliczany do chrząszczy śląskich. Również budzi wątpliwości wzmianka o występowaniu L. cyanicornis (Germ.) na Babiej Górze; wiadomość ta była oparta jakoby na okazach znalezionych w latach 1893-1912. Według A. Warchałowskiego (1971) występowanie tego gatunku u nas nie jest pewne i dlatego autor ten nie zaliczył go do fauny Polski. Bionomia tego gatunku poznana słabo. Na Słowacji był poławiany, głównie na ciepłych stanowiskach, mokradłach, w szerokich dolinach, na glebach nawapieniowych i w górach. Spotykany głównie na wierzbie szarej — Salix cinerea L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1913); Dolny Śląsk: Kup woj. Opole (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni: Babia Góra — Orawa (Pawłowski J. 1967); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912)