Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cheilotoma musciformis (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony wokół wybrzeży Morza Śródziemnego, w południowo-wschodniej i południowej Europie, na północ sięgający po Belgię, środkowe części RFN i NRD, Sudety, Karpaty Zachodnie i Podole. W Polsce rzadko spotykany, znany tylko z Ojcowa i dorzecza Nidy. Występuje na stanowiskach roślinności kserotermicznej. Roślinami żywicielskimi są szczaw polny — Rumex acetosa L. i przelot pospolity — Anthyllis vulneraria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: