Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coptocephala rubicunda (Laicharting, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Irlandię, Nadrenię, Góry Harcu, środkową Polskę i po dolinę Dniestru. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie w południowej części kraju. Występuje w środowiskach z roślinnością kserotermofilną. Chrząszcze pojawiają się w drugiej połowie lipca; żerują na roślinach baldaszkowatych — Umbelliferae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1892, Schilsky 1893, Schilsky 1909, Schumann 1906, Reitter 1912, Szulczewski 1922, Franz 1936, Kuntze i Noskiewicz 1938, Warchałowski 1971, Riedel 1893); Dolny Śląsk: Kup woj. Opole (Kelch 1846), Wrocław-Osobowice (Letzner 1884d), Wrocław (Polentz 1939b); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Szymczakowski 1960), okolice Ojcowa (Warchałowski 1971); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Węgrzecki 1963, Warchałowski 1971, Borowiec 1984e), Skowronno, Chotel Czerwony, Skorocice (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: góra Brusznia koło Kielc (Głazek 1939); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Szymczakowski 1960); Beskid Zachodni: okolice Skawy (Szymczakowski 1960); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1930d, Szymczakowski 1960, Warchałowski 1971), Jaworze Dolne koło Dębicy (Szymczakowski 1960); Bieszczady: Koziniec koło Myczkowiec (Borowiec 1984c); Pieniny (Kuntze R. 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smólski 1955, Szymczakowski 1960, Warchałowski 1971), Sokolica (Borowiec L.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Zachodnia (Franz 1936, Kuntze R. 1931c); «Śląsk» (Kraatz 1872, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Reitter 1912, Kuhnt 1912, Franz 1936, Kuntze i Noskiewicz 1938, Warchałowski 1971, Gerhardt 1891c); «Hrabstwo Kłodzkie» (Kraatz 1872b)

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus! dla C. rubicunda f. bimaculata Polentz, Wzgórza Kiełczyńskie