Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy, notowany poza tym z południowej Finlandii, Karelii i Syberii Zachodniej. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, ale brak jest jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu w niektórych krainach. Zasiedla wilgotne pobrzeża lasów, zarośli, łąk oraz zalewiska rzeczne i przydroża. Żeruje na różnych gatunkach wierzb, głównie na wierzbie białej — Salix alba L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1880); Pojezierze Pomorskie: Czelin woj. Szczecin (Schilsky 1889c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Schumann 1904, Schumann 1906, Myrdzik 1933, Kadłubowski i Czalej 1962, Stypa-Mirek 1963), Poznań, Burzenin woj. Sieradz, Koło (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884, Kinelski i Szujecki 1972), Warszawa-Paluch, Warszawa-Żoliborz (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Kelch 1846, Suffrian 1848c, Roger 1856, Letzner 1871, Warchałowski 1975), Wrocław-Wilczyce (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Racibórz (Roger 1856, Kelch 1846), Łubowice (Roger 1856); Wyżyna Małopolska: Inowłódz (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b), Milejów (Borowiec L.*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Leżajsk (Jabłoński 1869), Kotowa Wola (Jachno 1880); Sudety Zachodnie: Kowary (Klette 1876); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1891c), Porąbka woj. Bielsko-Biała (Wachtl 1870); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady: Mików, Maniów (Borowiec 1984c); Polska (Szujecki 1966b, Warchałowski 1971, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Horion 1951, Siebold 1847); «Prusy Wschodnie» (Lentz 1857, Dommer 1850); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Weigel 1806, Letzner 1854b, Letzner 1871, Letzner 1873, Reitter 1870); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)