Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus elongatus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek znany dotychczas z północnych Włoch, Austrii, Węgier, Czechosłowacji, Podola, Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Zaliczony do chrząszczy krajowych przez M. Łomnickiego na podstawie stanowisk leżących obecnie poza naszą wschodnią granicą.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: