Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus janthinus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony w Podobszarze Śródziemnomorskim i środkowej części Europy, na północ sięgający po północną Francję i Góry Harcu, a na wschód po Kaukaz i obszary wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Poławiano go od maja do lipca, przeważnie na pobrzeżach wód i wilgotnych łąkach. Jako rośliny żywicielskie podawano różne rośliny nadwodne, między innymi trzcinę pospolitą — Phragmites communis Trin., krwawnicę pospolitą — Lythrum salicaria L. i tojeść pospolitą — Lysimachia vulgaris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Słowiński Park Narodowy — Czołpino (Borowiec L.*); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866), Szczytno (Lentz 1879), Puszcza Piska nadleśnictwo Szeroki Bór (Nunberg 1976c), Puszcza Augustowska — Starożyn (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Ciszkiewicz 1930, Stypa-Mirek 1963, Warchałowski 1971), Goślub koło Piątku (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884, Ciszkiewicz 1930, Warchałowski 1971); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1855, Leder 1872, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1937); Wzgórza Trzebnickie (Leder 1872, Gerhardt 1891c, Letzner 1871); Wyżyna Małopolska: Modlica i Lublinek koło Łodzi, Rogów, Giełzów, Inowłódz (Borowiec L.*); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Kowary (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Warchałowski 1971); «Pomorze» (Bach 1856); «Prusy» (Mohr 1966, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Mohr 1966, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)