Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; znany dotychczas z Niziny Węgierskiej, południowej części Ukrainy, Moraw i Słowacji, wszędzie bardzo rzadko spotykany. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Pierwsza ogólnikowa wzmianka G. Seidlitza (1891) o występowaniu tego gatunku w Prusach była później bezkrytycznie powtarzana przez innych autorów, ale już R. Kuntze i J. Noskiewicz (1938) sądzili, że C. laevicollis Gebl. w Prusach nie występuje. Bionomia poznana fragmentarycznie, na Słowacji łowiono go w maju i czerwcu na dębach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.