Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus macellus Suffrian, 1860b
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej części Europy, docierający do Sudetów i Karpat, a dalej na północ znany z nielicznych oderwanych stanowisk. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany tylko z kilku miejscowości w dwu krainach, od przeszło 50 lat nie znajdowany. Występuje na suchych, nasłonecznionych miejscach porośniętych roślinnością ksero termofilną. Poławiany latem na młodych dębach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: