Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus quinquepunctatus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie niższe położenia górskie w środkowej części Europy, notowany poza tym z Podola i przedgórzy Kaukazu. W Polsce zasięgiem zwartym obejmuje całe Karpaty, notowany też z oderwanych stanowisk nizinnych. Poławiany od maja do lipca na wierzbach, olchach i bukach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1971, Schumann 1906, Szulczewski 1922
KFP 16 Nizina Mazowiecka Załęże Duże koło Tarczyna Osterloff 1884
KFP 16 Dolny Śląsk Brzeg, Wrocław Gerhardt 1910, Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 16 Wzgórza Trzebnickie Müller E. 1895, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Müller E. 1894b
KFP 16 Beskid Zachodni okolice Żywca Wachtl 1870
KFP 16 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967
KFP 16 Kotlina Nowotarska Zakopane Łomnicki M.A. 1886
KFP 16 Kotlina Nowotarska Poronin, Bukowina Ciszkiewicz 1930
KFP 16 Kotlina Nowotarska Witów Borowiec L.*
KFP 16 Beskid Wschodni Trella 1938, Trella 1930d, Kuntze i Noskiewicz 1938, Borowiec 1984c
KFP 16 Bieszczady Borowiec 1984c
KFP 16 Pieniny Szymczakowski 1973, Ciszkiewicz 1930
KFP 16 Pieniny Niedzica Borowiec L.*
KFP 16 Tatry Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1864, Miller 1859b
KFP 16 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kulwieć 1907
KFP 16 «Śląsk» Warchałowski 1971, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912
KFP 16 «Karpaty» Warchałowski 1971, Nowicki M. 1873
KFP 16 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla — terra typica! dla C. signatus a. bifasciatus Trella i a. unifasciatus Trella