Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus villosulus Suffrian, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany dotychczas ze Szwajcarii, z Austrii, Czechosłowacji i Węgier. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o jego występowaniu na Śląsku opierały się na danych odnoszących się do terenów poza naszą granicą. Istnieje możliwość występowania tego gatunku w rejonie Bramy Morawskiej, gdyż był niedawno łowiony nad Odrą w okolicy Morawskiej Ostrawy. Bionomia słabo poznana. Na Słowacji poławiany w maju i czerwcu na kserotermicznych stanowiskach, gdzie występuje jako monofag na dębach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.