Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eumolpus asclepiadeus (Pallas, 1773)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, Azji Mniejszej, Azji Środkowej, Mongolii i w północnych Chinach. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w pięciu krainach, ale niektóre dane o jego występowaniu opierają się na znaleziskach w zeszłym stuleciu lub na początku XX wieku, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Omyłkowa jest wzmianka (Warchałowski 1971) jakoby gatunek ten był łowiony pod Warszawą, prawdopodobnie chodzi tu o stanowisko «Ruda Gawrychowska» na Pojezierzu Mazurskim. Chrząszcz występuje na słonecznych stanowiskach na niżu i w niższych położeniach górskich. Poławiany od czerwca do września. Żyje na ciemiężyku białokwiatowym — Vincetoxicum officinale Mnch., na którego korzeniach żeruje larwa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ruda Gawrychowska (Tenenbaum 1923, Kinel i Noskiewicz 1924, Kinel i Noskiewicz 1938, Kinel 1926), Wigry i okolice (Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze R. 1931), okolice Suwałk (Kuntze R. 1931c), Suwalszczyzna (Węgrzecki 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gniewkowo (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Węgrzecki 1963, Warchałowski 1971, Szymczakowski 1960); Beskid Zachodni: Góry Cieszyńskie (Reitter 1870), Rabka (Węgrzecki 1963, Warchałowski 1971, Szymczakowski 1960); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); «Śląsk» (Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913)