Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Timarcha (Timarcha) rugulosa lomnickii Miller, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek Timarcha (T.) rugulosa Herrich-Schaeffer tworzy kilka podgatunków, których wartość taksonomiczna jest często podważana. Okazy zaliczane do podgatunku T. (T.) r. lomnickii Mill. były notowane z Polski, Wołynia, Podola, Słowacji i Węgier. Podgatunek nominotypowy znany jest tylko z Rumunii. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych na przedgórzach Beskidów i Bieszczadów oraz na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej. Występuje na polanach śródleśnych, poboczach lasów i w zaroślach kserotermicznych, zawsze na nasłonecznionych stanowiskach. Chrząszcze spotyka się zwykle łażące po ziemi, rzadziej na roślinach zielnych. Żerujące larwy były łowione na przytulił pospolitej — Galium mollugo L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.