Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Timarcha (Timarcha) tenebricosa (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek występujący w południowej i w południowo-wschodniej części Europy, na północ docierający do Słowacji i zachodniego Podola. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dawne wzmianki z ubiegłego wieku o występowaniu na Śląsku i w Beskidzie Zachodnim opierały się prawdopodobnie na pomyłce, gdyż nie znalazły potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich J. Gerhardta (1910). Bionomia poznana niedostatecznie. Na Słowacji poławiano go na ciepłych stanowiskach murawowych i miedzach. Jako roślinę żywicielską podawano przytulię pospolitą — Galium mollugo L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Bielsko-Biała (Rendschmidt 1842, Gerhardt 1891c); «Śląsk» (Weigel 1806)