Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Ovostoma) globipennis (Suffrian, 1851)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż do niedawna był uważany za odmianę Ch. (O.) oliveri (Bedel). Notowany z południowo-wschodniej części Europy, docierający do Karpat i ich przedgórzy. W Polsce notowany z terenów górzystych we wschodniej części Karpat począwszy od Pienin, dość pospolicie występuje w Bieszczadach, gdzie chrząszcze żerujące spotykano na miętach — Mentha L. i pod kamieniami (Borowiec 1984c).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Witkowice (Borowiec L.*); Beskid Wschodni: okolice Sanoka (Warchałowski 1973); Bieszczady (Warchałowski 1973), kilkanaście miejscowości (Borowiec 1984c); Pieniny: Krościenko (Roubal 1936c, Warchałowski 1973), Wąwóz Homole (Borowiec L.*); Tatry: Tatry Wysokie (Mohr 1966); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913)