Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Ovostoma) olivieri (Bedel, 1892)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy, Karpaty, góry Półwyspu Bałkańskiego oraz ich przedgórza. Gatunek ten ma tworzyć dwa podgatunku z których Ch. (O.) olivieri slovaca Bech. ma występować w Karpatach Zachodnich, a pozostałą część areału gatunkowego ma zasiedlać podgatunek nominotypowy. Faktyczne rozmieszczenie tych podgatunków w naszym kraju nie jest dotychczas wyjaśnione. Według dotychczasowych danych z piśmiennictwa omawiany gatunek był notowany z 7 krain południowych, przy czym błędnie z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Bieszczadów. A. Warchałowski (1973) podał, że omawiany gatunek był łowiony pod Krakowem, opierając się prawdopodobnie na danych B. Kotuli (1874), ale autor ten wykazał go tylko z Drohobycza (obecnie USRR). Wzmianka o złowieniu tego chrząszcza w Bieszczadach (Warchałowski 1973) oparta była na informacji M. Węgrzeckiego (1963) o znalezieniu Ch. coerulea (Oliv.) w Komańczy, ale okazy dowodowe z tego stanowiska według L. Borowca (1984) należą jednak do Ch. (O.) globipennis (Suffrian). Bionomia tego gatunku poznana fragmentarycznie; postacie dojrzałe poławiano na szałwi lepkiej — Salvia glutinosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Roztocze (Kuntze R. 1926, Warchałowski 1973); Beskid Zachodni: Rytro (Węgrzecki 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d, Warchałowski 1973), Turnica pod Przemyślem (Trella 1938); Pieniny (Węgrzecki 1963, Warchałowski 1973); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Weise J. 1916, Winkler A. 1930, Horion 1951); «Karpaty Zachodnie» (Warchałowski 1973); «Galicja» (Suffrian 1851, Weise J. 1882)