Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Euchrysolina) graminis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zamieszkujący Palearktykę z wyjątkiem jej części afrykańskiej oraz Japonii. W Polsce występuje od wybrzeży Bałtyku aż po Tatry, ale z wielu krain brak jest jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu. Zasiedla tereny nizinne i górzyste aż do strefy alpejskiej. Poławiany do maja do września na pobrzeżach lasów, na łąkach, aluwiach rzecznych i w widnych zaroślach. Jako rośliny żywicielskie podawano różne gatunki z rodziny złożonych (Compositae); najczęściej spotykany na wrotyczu pospolitym — Tanacetum vulgare L., złocieniu właściwym — Chrysanthemum leucanthemum L. i krwawniku kichawcu — Achillea ptarmica L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1884, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Riedel 1892, Letzner 1871, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Stypa-Mirek 1963, Grentzenberg 1896, Schumann 1904), Ruda Milicka, Miszek (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa, Rawa Mazowiecka (Osterloff 1884); Dolny Śląsk: Kup woj. Opole (Kelch 1846), Nysa (Gerhardt 1909e, Gerhardt 1909), Skorogoszcz (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Racibórz (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1903, Lgocki 1908, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b); Roztocze: Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Józefów (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Kotowa Wola (Jachno 1880); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Stobiecki 1883, Wachtl 1870, Kelch 1846); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1973); «Prusy» (Lentz 1853, Lentz 1857, Siebold 1847); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Matzek 1843, Weigel 1806, Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «pobrzeże Odry» (Letzner 1842c)