Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Heliostola) lichenis (Richter, 1820)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem środkowe i wschodnie Alpy, Wyżynę Czeską, Sudety i Karpaty Zachodnie. W Polsce znany z Sudetów, Beskidu Zachodniego i Tatr. Występuje głównie w strefie subalpejskiej i alpejskiej, niekiedy zstępuje do strefy leśnej. Spotykany przez cały okres wegetacyjny pod mchem, kamieniami i wśród traw. Roślina żywicielska nie jest znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Osterloff 1884); Sudety Zachodnie (Horion 1951, Liebmann 1955, Borowiec 1984c, Matzek 1843, Schummel 1844, Kiesenwetter i Märkel 1846, Letzner 1851e, Letzner 1870, Letzner 1871, Letzner 1874b, Zebe G. 1853, Pfeil 1866, Kiesenwetter 1870, Koltze 1873, Klopsch 1833, Weise J. 1882, Weise J. 1916, Weise J. 1921, Zacharias 1890, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kolbe W. 1899b, Dittrich 1906, Pax 1921, Bechyné 1947, Winkler A. 1930); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Gerhardt 1891c, Kolbe W. 1921b, Gerhardt 1910, Letzner 1851e, Letzner 1871, Weise J. 1882); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Rottenberg 1868, Bechyné 1947, Kiesenwetter 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Kiss i Olesz 1907, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967, Warchałowski 1973); Tatry (Borowiec 1984c, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1870b, Miller 1859b, Letzner 1847b, Osterloff 1884, Seidlitz 1891, Weise J. 1898, Tenenbaum 1931, Szymczakowski 1962b, Warchałowski 1973), Kasprowy Wierch, Twardy Upłaz (Borowiec L.*); Polska (Bechyné 1950); «Śląsk» (Germar 1824, Schilling i Rendschmidt 1835c, Gutfleisch 1859, Kraatz 1859b, Schilling 1838, Weise J. 1898, Weise J. 1909, Kuhnt 1912, Winkler A. 1930, Bechyné 1950); «Karpaty Zachodnie» (Warchałowski 1973); «Sudety» (Osterloff 1884, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Warchałowski 1973, Richter 1820); «Góry Śląskie» (Bach 1856, Suffrian 1851)

Uwagi:
«Sudety»: — terra typica! dla Chrysomela lichenis Richt.
«Śląsk»: — terra typica! dla Chrysomela islandica Germ. «Karpaty»
Tatry: — terra typica! dla Ch. lichenis var. Schneideri Seidl.,