Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Heliostola) schneideri (Weise, 1882)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek wysokogórski, endemiczny dla Sudetów Wschodnich, Tatr i Babiej Góry. Chrząszcz bardzo rzadko poławiany, notowany z nielicznych stanowisk, z Tatr podany ogólnikowo, bez szczegółowych danych co do miejsca znalezienia. Roślina żywicielska nie jest znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Kuhnt 1912, Weise J. 1903, Gerhardt 1906b, Gerhardt 1906e), Goworek (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Warchałowski 1973, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Tatry (Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Weise J. 1916, Winkler A. 1930, Warchałowski 1973); «Karpaty» (Horion 1951); Polska część Karpat (Łomnicki M.A. 1913); «dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)