Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Colaphoptera) rufa (Duftschmid, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek występujący w Alpach, Sudetach, Karpatach i Górach Dynarskich, poza tym także na obszarach górzystych w NRD i RFN. W Polsce chrząszcz dość pospolity w wyższych partiach górskich; z uwagi na wymagania środowiskowe dawne dane sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku w okolicach Kutna i Modlina są niewiarygodne. Występuje w lasach górskich i podgórskich, sięgając do strefy subalpejskiej. Poławiany na pobrzeżach wód oraz na miejscach wilgotnych, pod mchem i kamieniami. Roślina żywicielska nie znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Kutna (Osterloff 1884); Nizina Mazowiecka: okolice Modlina (Osterloff 1884); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1911d); Górny Śląsk: Bytom, Taciszów koło Gliwic, Ciasna koło Lublińca (Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Eichler W. 1914, Tenenbaum 1923, Nunberg 1978); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1913), okolice Zamościa (Nunberg 1978); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Suffrian 1851, Kraatz 1859b, Pfeil 1866, Letzner 1870, Letzner 1871, Koltze 1873, Zacharias 1890, Gerhardt 1891c, Seidlitz 1891, Dittrich 1906, Reineck 1910, Pax 1921, Weise J. 1921, Scholz R. 1924m, Warchałowski 1973, Gutfleisch 1859, Bach 1856); Sudety Wschodnie (Gutfleisch 1859, Zebe G. 1853, Bach 1856, Joseph 1868, Joseph 1869, Schwarz E. 1870); Beskid Zachodni (Roger 1856, Rottenberg 1868, Reitter 1870, Kotula 1873, Kotula 1874, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Łomnicki M.A. 1886, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kiss i Olesz 1907, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967, Warchałowski 1973); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni (Trella 1930d, Nowicki M. 1864, Łomnicki M.A. 1886, Trella 1938); Bieszczady (Nunberg 1978, Borowiec 1984); Tatry (Miller 1865, Miller 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Miller 1859b, Horion 1951, Mohr 1966, Starzyk J.R. 1971c, Letzner 1874b, Miller 1864); «Śląsk» (Gerhardt 1911, Kuhnt 1912, Bechyné 1950, Horion 1951, Gerhardt 1910); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Suffrian 1851, Weise J. 1882, Weise J. 1916, Łomnicki M.A. 1913, Scholz R. 1924m, Horion 1951, Warchałowski 1973, Mohr 1966); «Sudety» (Reitter 1912, Pax 1921, Scholz R. 1924m, Horion 1951, Mohr 1966, Warchałowski 1973, Weise J. 1882, Weise J. 1916); «Beskidy» (Reitter 1912, Wanka 1915, Mohr 1966, Letzner 1849d, Horion 1951); «Galicja» (Suffrian 1851, Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c)

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus! dla Chrysomela rufa var. sulcicollis Gerh.
«Karpaty»: — terra typica! dla Chrysomela opulenta Suffr.
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe
Sudety Zachodnie: — terra typica! dla Chrysomela squalida Suffr.