Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Minckia) chalcites (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszary wokół Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, na zachód docierający do zachodniej Ukraińskiej SRR i Austrii. Dane sprzed kilkudziesięciu lat o występowaniu w Pieninach budzą wątpliwości i wymagają zbadania okazów dowodowych. Bionomia nie znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pieniny: dolina Potoku Pienińskiego (Tenenbaum 1925b, Tenenbaum 1937, Kuntze i Noskiewicz 1938)