Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xylographus bostrichoides (Dufour, 1843)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zasiedlający głównie południową część Europy, docierający na północ izolowanymi stanowiskami do Austrii i Słowacji; notowany ponadto z Danii, zachodniej części Afryki Północnej, Kaukazu i Syberii. A. Horion (1961: 131) podał omyłkowo, że omawiany gatunek wykazał z Polski M. Łomnicki (1913). Pierwszy, a zarazem jedyny raz z naszego kraju został wykazany (Ostrowski 1966) z Puszczy Białowieskiej i Wyżyny Lubelskiej, jednak dane te wymagają potwierdzenia. Występuje w owocnikach hub na drzewach liściastych. Znajdowano go w hubach należących do rodzajów: hubiak — Fomes (Fr.) Fr. em. Teix., lakownica — Ganoderma P. Karst. em. Pat. i żagiew — Polyporus (Mich.) ex Fr. em. Donk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Ostrowski 1966); Wyżyna Lubelska: Osówka koło Lublina, Jastków koło Puław (Ostrowski 1966); Polska (Horion 1961)