Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Chrysolina (Anopachys) aurichalcea (Mannerheim, 1825)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony głównie we wschodniej części Palearktyki od dorzecza Wołgi do Japonii, na zachód docierający do wschodnich obszarów Europy Środkowej. W Polsce nie był stwierdzony w sposób pewny. Wzmianka sprzed przeszło 150 lat o występowaniu w Raciborzu, jak również informacja sprzed kilkudziesięciu lat o znalezieniu tego gatunku pod Warszawą, nie znalazły potwierdzenia. J. Gerhardt (1910) nie podał tego gatunku w spisie chrząszczy śląskich, a M. Łomnicki (1913) i A. Warchałowski (1973) nie zaliczyli Ch. (A.) aurichalcea (Mann.) do fauny krajowej. Jako rośliny żywicielskie podawano ciemiężyk białokwiatowy — Vincetoxicum officinale Mnch. i złocień właściwy — Chrysanthemum leucanthemum L. Rośliny te w Polsce są rozpowszechnione na niżu i w górach, więc istnieje możliwość występowania tego gatunku chrząszcza w naszym kraju.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: Kaczy Dół koło Warszawy (Tenenbaum 1925b, Kuntze i Noskiewicz 1938); Górny Śląsk: Racibórz (Zebe F.S. 1832)

Uwagi:
Górny Śląsk: Stanowisko wątpliwe